Genealogisch onderzoek Faber

Luitjen Lulofs BeiboerAge: 90 years17431834

Name
Luitjen Lulofs Beiboer
Given names
Luitjen Lulofs
Surname
Beiboer
Birth September 1743
Shared note:

Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1743 Dopeling: Luytjen Gedoopt op 8 september 1743 in Westergeest/Oudwoude Kind van Ludolf Jans en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : LUITJEN of LUTSKE Vader : LUDOLF JANS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Oudwoude en Westergeest, doop 1727-1811 Inventarisnr. : 454 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

Christening September 8, 1743
MarriageTrijntje Aukes KlaverView this family
May 15, 1768 (Age 24 years)
Shared note:

Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1768 DTB: 455, 1740 - 1810 Bevestiging huwelijk van 15 mei 1768, Oudwoude, Luitjen Lulofs, Oudwoude, Trijntje Aukes, Oudwoude

Notesyes

Shared note:

_PRIVACY: Note:

Lidmatenboek Dantumadeel, 1777 Luitjen Lulofs Woonplaats: Zwaagwesteinde - Op 11 mei 1777 belijdenis te Wouterswoude - Op 24 januari 1787 vertrokken naar Oudwoude

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) LUITJEN LUDOLFS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en 1748-1850 DTB 166 blad 143 Lidmatenboek Kollumerland, 1787 Luitje Lulofs - Op 24 januari 1787 ingekomen van Dantumawoude Opm. : vertrokken naar Augsbuurt

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) LUITJEN LUDOLFS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. Gemeente Oudwoude en Westergeest, lidmaten 1728 en 1740-1850 DTB 455 blad 17

Wijzigingsdatum: 10-12-2010

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Lulof_Jans_and_Rinske_Unknown_(1)

Beroepyes

Note: Veeboer
Christening of a daughterRinske Luitjens Beiboer
April 16, 1769 (Age 25 years)
Birth of a daughter
#1
Antje Luitjens Beyboer
November 4, 1770 (Age 27 years)
Birth of a son
#2
Auke Luitjens Beiboer
June 3, 1772 (Age 28 years)
Birth of a daughter
#3
Lutschke Luitjens Beiboer
August 2, 1774 (Age 30 years)
Christening of a sonAuke Luitjens Beiboer
July 8, 1775 (Age 31 years)
Birth of a daughter
#4
Grietje Luitjens Beiboer
October 14, 1776 (Age 33 years)

Christening of a daughterGrietje Luitjens Beiboer
November 3, 1776 (Age 33 years)
Birth of a daughter
#5
Froukjen Luitjens Beiboer
January 28, 1779 (Age 35 years)
Birth of a son
#6
Jan Luitjens Beyboer
December 25, 1781 (Age 38 years)
Birth of a daughter
#7
Wytske Luitjens
July 11, 1785 (Age 41 years)
Shared note:

Kollumerland c.a., dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785 Dopeling: Wytske Geboren op 11 juli 1785 in Veenklooster/Oudwoude Gedoopt op 4 september 1785 in Oudwoude Kind van Luitjen Leulofs en Tryntje Aukes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : WIETSE of WIETSKE Vader : LUITJEN ..... Moeder : TRIJNTJE AUKES ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Oudwoude en Westergeest, doop 1727-1811 Inventarisnr. : DTB 454 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

Christening of a daughterWytske Luitjens
September 4, 1785 (Age 42 years)
Birth of a son
#8
Geert Luitjens Beijboer
June 5, 1787 (Age 43 years)
Shared note:

Oudwoude / Âldwâld

Oudwoude is het oostelijkste van de drie middeleeuwse kerkdorpen in de westhoek van de gemeente Kollumerland. Het laatgotische kerkje dateert nog net uit de middeleeuwen (15de eeuw). De oorspronkelijke toren is verdwenen. In plaats daarvan heeft het kerkje een zgn. dakruiter gekregen.

Enigszins verscholen achter het kerkgebouw staat de fraaie pastorie, die blijkens de hierop aangebrachte gevelsteen in 1806 is gebouwd. De openbare basisschool vertoont een opvallend mooie gevelsteen, die verwijst naar de bouwg van een eerder schoolgebouw op deze plaats in 1778.

De vroegere buurtschap De Wygeast vormt nu het noordelijke deel van het dorp. Hier vindt men aan de Allemawei de voormalige boerderij Allemastate. Het woongedeelte hiervan bestaat uit een laatmiddeleeuwse zaalstins, de enige die buiten de steden in Friesland bewaard is gebleven.

Christening of a sonGeert Luitjens Beijboer
June 24, 1787 (Age 43 years)
Birth of a son
#9
Heine Luitjens Beiboer
December 29, 1789 (Age 46 years)
Marriage of a childFrans Tjebbes BoonstraAntje Luitjens BeyboerView this family
May 19, 1793 (Age 49 years)
Marriage of a childJelle Iekes De BoerLutschke Luitjens BeiboerView this family
January 10, 1796 (Age 52 years)
Shared note:

Achtkarspelen, huwelijken 1796 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1796 in Gerkesklooster Man : Jelle Eekes afkomstig van Gerkesklooster Vrouw : Lutske Luitjens afkomstig van Kollum

Gestandaardiseerde namen: JELLE IEKES en LUTSKE LUITJENS ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster 1703-1810 Inventarisnr.: DTB 23 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Marriage of a childAuke Luitjens BeiboerYtje Bouwes SikkemaView this family
May 11, 1800 (Age 56 years)
Marriage of a childJacob Meinderts Van Der BijlFroukjen Luitjens BeiboerView this family
May 13, 1804 (Age 60 years)
Shared note:

Trouwregister Hervormde gemeente Kollumerzwaag-Augsbuur (Lutjewoude), 1804 DTB: 452, 1719 - 1811 Proclamatie van 13 mei 1804, Kollumerzwaag, Jacob Meinderts, Burum, Froukjen Luitjens, Augsbuurt

Trouwregister Hervormde gemeente Augsbuur, 1804 DTB: 453, 1730 - 1811 Derde proclamatie van 13 mei 1804, Augsbuurt, Jacob Meinderts, Burum, Froukjen Luitjens, Augsbuurt. NB: met attestatie naar elders

Marriage of a childWibbe Sierks FokkensGrietje Luitjens BeiboerView this family
May 12, 1805 (Age 61 years)
Shared note:

Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1805 DTB: 455, 1740 - 1810 Bevestiging huwelijk van 12 mei 1805, Oudwoude, Wibbe Sierks, Oudwoude, Grietje Luitjens, Augsbuurt

Death of a daughterFroukjen Luitjens Beiboer
1805 (Age 61 years)

Marriage of a childJan Luitjens BeyboerTrijntje Doekes WielsmaView this family
May 17, 1807 (Age 63 years)
Death of a daughterRinske Luitjens Beiboer
March 24, 1810 (Age 66 years)
Death of a daughterWytske Luitjens
1811 (Age 67 years)

Death of a daughterGrietje Luitjens Beiboer
April 29, 1813 (Age 69 years)
Marriage of a childHeine Luitjens BeiboerYtje Klazes RispensView this family
May 18, 1815 (Age 71 years)
Shared note:

http://www.werelate.org/wiki/Person:Klaas_Beiboer_(3)

Marriage of a childGeert Luitjens BeijboerWijtske Frankes SecamaView this family
May 17, 1818 (Age 74 years)

Marriage of a childSimon Rochus ZijlstraLutschke Luitjens BeiboerView this family
November 29, 1823 (Age 80 years)
Death of a wifeTrijntje Aukes Klaver
January 4, 1825 (Age 81 years)
Death of a sonJan Luitjens Beyboer
September 27, 1832 (Age 89 years)
Death August 11, 1834 (Age 90 years)
Shared note:

Memories van Successie Kantoor Kollum, overl. jaar 1834

Overledene : Luitjen Lulofs Beiboer Overleden op: 11 augustus 1834 Wonende te : Kollum Tekst: vader van Antje (wed. Frans Tjebbes Boonstra), landbouwersche, Auke, landbouwer Lutjewoude, Lutske (vrouw van Simon Rogchus Zijlstra, idem Gerkesklooster), Geert, koemelker, Heine, idem, wijlen Jan (man van Trijntje Doekes Wielsma, boerin; vader van Luitjen, landbouwer Buitenpost, Doeke en minderjarige Aafke Jans Beiboer), wijlen Froukje (moeder van Froukjen Jacobs v.der Bijl, vrouw van Heine Haayes de Vries, idem), wijlen Grietje (moeder van Luitjen, te Oudwoude, Trijntje, te Lutjewoude, Grietje, te Oudwoude en wijlen Maaike Wibbes Fokkens, vrouw van Gaele Gaeles Postma, grofsmid Suameer, moeder van minderjarige Wibbe Gaeles Postma) en wijlen Rinske Luitjens Beiboer (vrouw van Johannes Hendriks v.der Werf, landbouwer Wouterswoude; moeder van: zie ad 1). - ad 1): Trijntje (vrouw van Hedman Roelofs Dantuma, koemelker Damwoude), Lutske (vrouw van Oenze Libbes Veenstra, idem Westergeest), wijlen Antje (vrouw van Freerk Lieuwes v.der Ploeg, idem Rinsumageest; moeder van Lieuwe, boerenknecht Sybrandahuis en minderjarige Johannes, Kornelis, Rinske en Antje Freerks v.der Ploeg), wijlen Wytske (vrouw van Jouke Lolkes de Vries, slager Betterwird; moeder van minderjarige Rinske, Sjoukje, Grietje en Antje Joukes de Vries), wijlen Hendrikje (vrouw van Minze Wiegers Bosma, koemelker Lutjegast; moeder van minderjarige Wieger, Johannes en Luitjen Minzes Bosma) en wijlen Grietje Johannes v.der Werf (vrouw van wijlen Eeuwe Willems Rispens, in leven te Buren; moeder van minderjarige Willem Euwes Rispens: grootvader Johannes Hendriks v.der Werf is voogd).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1834-1842 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 10001 Dagregisternr.: 017

Family with Trijntje Aukes Klaver - View this family
himself
wife
Marriage: May 15, 1768Oudwoude, Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
6 years
daughter
-4 years
daughter
-19 months
daughter
3 years
son
Auke Luitjens Beiboer
Birth: June 3, 1772 28 25Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Death: October 27, 1835Kollumerland En Nieuwkruisland, Friesland
13 years
daughter
Wytske Luitjens
Birth: July 11, 1785 41 38Veenklooster, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: 1811
23 months
son
-8 years
daughter
-2 years
daughter
5 years
son
Jan Luitjens Beyboer
Birth: December 25, 1781 38 34Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Death: September 27, 1832Kollumerland En Nieuwkruisland, Friesland
8 years
son

Birth

Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1743 Dopeling: Luytjen Gedoopt op 8 september 1743 in Westergeest/Oudwoude Kind van Ludolf Jans en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : LUITJEN of LUTSKE Vader : LUDOLF JANS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Oudwoude en Westergeest, doop 1727-1811 Inventarisnr. : 454 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

Marriage

Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1768 DTB: 455, 1740 - 1810 Bevestiging huwelijk van 15 mei 1768, Oudwoude, Luitjen Lulofs, Oudwoude, Trijntje Aukes, Oudwoude

Notes

_PRIVACY: Note:

Lidmatenboek Dantumadeel, 1777 Luitjen Lulofs Woonplaats: Zwaagwesteinde - Op 11 mei 1777 belijdenis te Wouterswoude - Op 24 januari 1787 vertrokken naar Oudwoude

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) LUITJEN LUDOLFS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en 1748-1850 DTB 166 blad 143 Lidmatenboek Kollumerland, 1787 Luitje Lulofs - Op 24 januari 1787 ingekomen van Dantumawoude Opm. : vertrokken naar Augsbuurt

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) LUITJEN LUDOLFS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. Gemeente Oudwoude en Westergeest, lidmaten 1728 en 1740-1850 DTB 455 blad 17

Wijzigingsdatum: 10-12-2010

Parent family not included in tree: http://www.werelate.org/wiki/Family:Lulof_Jans_and_Rinske_Unknown_(1)

Beroep

Veeboer

Death

Memories van Successie Kantoor Kollum, overl. jaar 1834

Overledene : Luitjen Lulofs Beiboer Overleden op: 11 augustus 1834 Wonende te : Kollum Tekst: vader van Antje (wed. Frans Tjebbes Boonstra), landbouwersche, Auke, landbouwer Lutjewoude, Lutske (vrouw van Simon Rogchus Zijlstra, idem Gerkesklooster), Geert, koemelker, Heine, idem, wijlen Jan (man van Trijntje Doekes Wielsma, boerin; vader van Luitjen, landbouwer Buitenpost, Doeke en minderjarige Aafke Jans Beiboer), wijlen Froukje (moeder van Froukjen Jacobs v.der Bijl, vrouw van Heine Haayes de Vries, idem), wijlen Grietje (moeder van Luitjen, te Oudwoude, Trijntje, te Lutjewoude, Grietje, te Oudwoude en wijlen Maaike Wibbes Fokkens, vrouw van Gaele Gaeles Postma, grofsmid Suameer, moeder van minderjarige Wibbe Gaeles Postma) en wijlen Rinske Luitjens Beiboer (vrouw van Johannes Hendriks v.der Werf, landbouwer Wouterswoude; moeder van: zie ad 1). - ad 1): Trijntje (vrouw van Hedman Roelofs Dantuma, koemelker Damwoude), Lutske (vrouw van Oenze Libbes Veenstra, idem Westergeest), wijlen Antje (vrouw van Freerk Lieuwes v.der Ploeg, idem Rinsumageest; moeder van Lieuwe, boerenknecht Sybrandahuis en minderjarige Johannes, Kornelis, Rinske en Antje Freerks v.der Ploeg), wijlen Wytske (vrouw van Jouke Lolkes de Vries, slager Betterwird; moeder van minderjarige Rinske, Sjoukje, Grietje en Antje Joukes de Vries), wijlen Hendrikje (vrouw van Minze Wiegers Bosma, koemelker Lutjegast; moeder van minderjarige Wieger, Johannes en Luitjen Minzes Bosma) en wijlen Grietje Johannes v.der Werf (vrouw van wijlen Eeuwe Willems Rispens, in leven te Buren; moeder van minderjarige Willem Euwes Rispens: grootvader Johannes Hendriks v.der Werf is voogd).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1834-1842 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 10001 Dagregisternr.: 017