Genealogisch onderzoek Faber

Ytje Geerts Van Der ZweepAge: 64 years17961860

Name
Ytje Geerts Van Der Zweep
Given names
Ytje Geerts
Surname
Van Der Zweep
Birth 1796 44 41
Birth of a sisterTrientje Geerts Van Der Zweep
August 1797 (Age 19 months)
Death of a sisterWytske Geerts
December 28, 1807 (Age 11 years)
Death of a fatherGeert Jakobs Van Der Zweep
January 27, 1815 (Age 19 years)
MarriageDurk Meinderts Van Der BijlView this family
September 21, 1815 (Age 19 years)
Shared note:

Huwelijksakte Kollumerland (Mairie Oudwoude), akte nr. 12 - In het jaar 1815, den 21 der maand September des namiddags ten 2 uren, zijn voor ons gecompareerd: Dirk Meinderts van der Bijl, 31 jaren, boerenknecht, geboren te Ausbuurt en woonachtig te Oudwoude, zoon van wijlen Meindert Jakobs in leven koemelker te Ausbuurt en aldaar overleden in de maand july des Jaars 1795 blijkens acte van bekendheid den 29 Augustus dezes Jaar door den Heer Vrederegter opgemaakt en van deszelfe nagelaten weduwe Grietje Dirks thans hertrouwd aan Ebbele Ebbeles de Jong, koemelker te Ausbuurt hierbij tegenwoordig en deszelfe toestemming geevende, en Yttje Geerts van der Zweep, oud 19 jaren, boerendienstmeid geboren en woonachtig te Kollumerzwaag Dr. v. wijlen Geert Jakobs van der Zweep overleden en van deszelfe nagelaten weduwe Baukjen Jakobs, Koopvrouw te Kollumerzwaag blijkens acte van bekendheid den 29 Augustus dezes Jaars door den Heer Vrederegter opgemaakt en door den voorzitter der Regtbank ter eerster instantie Zitting houdende te Leeuwarden bekragtigd, Zijnde door hare gemelde moeder geadsisteerd. Getuigen: Bokke Taekes Visser, 42 jaren, landbouwer. Gouke Dirks Zijlstra, 29 jaren, schoenmaker. Iebele Lubberts Vaatstra, 33 jaren, kuiper. Kornelis Dreves de Vries, 31 jaren, smid. Zijnde de drie eerst gemelde woonagtig in deze gemeente en de laatste in de gemeente Buitenpost. Verklarende de tweede Contractant niet te kunnen schrijven.

Bijlagen: Acte van Bekendheid: In den jare 1815 gecompareerd: 1. Freerk Tietes Bosgra, winkelier, oud 55 -. 2. Gauke Durks Zijlstra, schoenmaker, oud 33, beide woonagtig in de Gemeente Oudwoude. 3. Melle Foppes Smedes, Mr. Grofsmid woonagtig in de Gemeente van Buitenpost, oud 38 jaren en 4. Klaas Lykeles Tuinstra, arbeider woonagtig in de Gemeente Collum, oud 30 jaren. Dewelke verklaarden wel gekend te hebben den persoon van Meindert Jacobs, in leven slagter woonagtig te Lutjewoude in den Gemeente Burum en wel te weeten dat dezelve aldaar overleden was in de maand July des jaars 1795, zonder den juiste dag nog datum te kunnen bepalen, geevende tot redenen van wetenschap, namenlijk de drie eerste comparanten dat zij ten tijden van het overlijden van Meindert Jacobs in zijne buurt woonagtig waren en bij zijn leven zeer speciaal met hem verkeerden, en de laatstgemelde, dat de overledene deszelfs oom was (noot: zijn moeder Tyttje Jacobs was een zuster van Meindert Jacobs). Verklaarde wijders dat Durk Meinderts van der Bey een zoon is van de overledene en van zijnen nagebleven weduwe Grietje Dirks, boerinne, woonagtig in de Gemeente Oudwoude.

Extract overlijdensregister: In het jaar 1815, den 31sten der maand Januari gecompareerd Gosse Rinzes van der Kooy en Tjeerd Ernstes Veenstra, gebuuren van den overledene, welke verklaard hebben dat Geert Jacobs van der Zweep, oud 62 jaren, arbeider te Kollumerzwaag en geboren te Westergeest, gehuwd aan Baukjen Jacobs en zoon van Jacob Geerts en Grytje Alberts, in leeven arbeiders te Westende, opden 27sten der maand Januarij des namiddags ten 6 uren, in het huis nr. 8 te Kollumerzwaag is overleden. tra, schoenmaker, oud 37-, Gettje Jans, huisvrouw van Douwe Lieuwes Feenstra, arbeidster, oud 39 - en Sjouwkjen Fokkes, huisvrouw van Marten Joukes Boonstra, boerinne, oud 54 jaren, zijnde allen woonagtig in de Gemeente van Oudwoude, dewelke verklaarden wel te kennen Itjen Geerts van der Zweep en zeer wel te weten dat dezelve geboren is uyt Geert Jacobs van der Zweep, overleden en deszelfs nagelaten weduwe Bauwkjen Jacobs, koopvrouw, thans woonagtig in de Gemeente Oudwoude op een donderdag in de maand January des jaars 1796 in laatstgemelden Gemeente. Verklarende wijders dat dezelve door verzuiming van gemelde haren ouders niet gedoopt zijnde, uyt dien hoofde geen doop of geboorte attest volgens den anders gebruikelijke weg kan produceren. Geevende tot redenen van wetenschap, namenlijk de zes eerstgemelden comparanten, dat zij ten tijden der geboorte van Itjen Geerts van der Zweep in de buurt van haar ouders woonagtig en zeer gemeenzaam met dezelve bekendt zijnde, dadelijk van die geboorte hebben kennisse bekomen en den laatstgemelde dat zij daarbij in persoon heeft geassisteerd.

Attest van onvermogen: Getuigen Hendrik Bartels Lofma en Sieger Euwes Hooghiem, woonagtig in de Gemeente van Oudwoude verklaren zeer wel te kennen Dirk Meinderts van der Bijl en Yttje Geerts van der Zweep, van beroep dienstbode en in deze Gemeente oudwoude woonagtig, geen kapitaal bezitten en geen andere inkomsten hebben dan het geringe loon door hunlieden verdiend.

Beroep 1815 (Age 19 years)

Note: Dienstmaagd, woonachtig in de gemeente Oudwoude
Birth of a son
#1
Meindert Durks Van Der Bijl
February 2, 1816 (Age 20 years)
Birth of a daughter
#2
Grietje Dirks Van Der Bijl
October 17, 1817 (Age 21 years)
Death of a motherBaukjen Jakobs Zwart
May 31, 1818 (Age 22 years)
Birth of a son
#3
Geert Durks Van Der Bijl
1820 (Age 24 years)
Birth of a daughter
#4
Baukje Durks Van Der Bijl
October 23, 1821 (Age 25 years)
Birth of a daughter
#5
Anna Catharina Durks Van Der Bijl
April 4, 1824 (Age 28 years)
Death of a brotherGerrit Geerts Van Der Zweep
December 30, 1824 (Age 28 years)
Death of a sisterAntje Geerts Van Der Zweep
April 23, 1826 (Age 30 years)
Birth of a son
#6
Jacob Durks Van Der Bijl
July 27, 1826 (Age 30 years)
Death of a sonJacob Durks Van Der Bijl
November 7, 1826 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#7
Wytske Durks Van Der Bijl
September 9, 1827 (Age 31 years)
Death of a brotherJacob Geerts Van Der Zweep
October 21, 1828 (Age 32 years)
Death of a daughterWytske Durks Van Der Bijl
June 30, 1829 (Age 33 years)
Birth of a daughter
#8
Wytske Durks Van Der Bijl
January 7, 1831 (Age 35 years)
Birth of a son
#9
Jacob Durks Van Der Bijl
January 15, 1834 (Age 38 years)
Birth of a son
#10
Albert Durks Van Der Bijl
February 22, 1838 (Age 42 years)
Marriage of a childMeindert Durks Van Der BijlFokje Klazes LuinstraView this family
October 16, 1841 (Age 45 years)
Death of a brotherAlbert Geerts Van Der Zweep
January 29, 1848 (Age 52 years)
Death of a sisterGrietje Geerts Van Der Zweep
March 22, 1848 (Age 52 years)
Death of a husbandDurk Meinderts Van Der Bijl
January 22, 1852 (Age 56 years)
Death of a sisterTrientje Geerts Van Der Zweep
January 28, 1859 (Age 63 years)
Death of a sonGeert Durks Van Der Bijl
March 20, 1860 (Age 64 years)
Beroep 1860 (Age 64 years)

Note: Zonder beroep, wonende te Driesum
Notesyes

Shared note:

Overlijdensakte Dantumadeel, 1860, blad nr. 17 - Ytje Geerts van der Cwiep, overleden 27 maart 1860, 64 jaar, geboren te Kollumerzwaag, zonder beroep, wonende te Driesum, gehuwd met Dirk Meinderts van der Bijl, dagloner aldaar, dr. v. Geert van der Cwiep, overleden, zijnde de namen en voornamen harer moeder den aangevers onbekend. Overleden te Driesum des voormiddags ten zes ure. Aangevers: Johannes Reins van der Velde, 36 jaar, veldwachter, wonende te Driesum en Herman Sliep, 23 jaar, klerk, wonende te Rinsumageest, goede bekenden, geen aanverwanten der overledene.

Death March 27, 1860 (Age 64 years)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: February 2, 1777Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
10 years
elder sister
Wytske Geerts
Birth: July 13, 1787 35 32Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: December 28, 1807Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
-2 years
elder sister
Wytske Geerts
Birth: March 31, 1785 33 30Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: 1787Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
7 years
elder sister
Antje Geerts Van Der Zweep
Birth: April 28, 1792 40 37Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: April 23, 1826Kollum, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
5 years
herself
20 months
younger sister
Trientje Geerts Van Der Zweep
Birth: August 1797 45 42Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: January 28, 1859Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
-16 years
elder sister
Grietje Geerts Van Der Zweep
Birth: September 7, 1781 29 26Kollumerzwaag, Kollumerland En Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands
Death: March 22, 1848Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
13 years
elder brother
Gerrit Geerts Van Der Zweep
Birth: 1794 42 39Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: December 30, 1824Nes, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
-15 years
elder brother
Jacob Geerts Van Der Zweep
Birth: May 29, 1779 27 24Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: October 21, 1828Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
11 years
elder brother
Albert Geerts Van Der Zweep
Birth: January 2, 1790 38 35Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: January 29, 1848Kollum, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Family with Durk Meinderts Van Der Bijl - View this family
husband
herself
Marriage: September 21, 1815Oudwoude, Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
11 years
son
Jacob Durks Van Der Bijl
Birth: July 27, 1826 42 30Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: November 7, 1826Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
-2 years
daughter
Anna Catharina Durks Van Der Bijl
Birth: April 4, 1824 40 28Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: December 5, 1890Nieuwehorne, Heerenveen, Friesland, Netherlands
-8 years
son
12 years
daughter
Wytske Durks Van Der Bijl
Birth: September 9, 1827 43 31Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: June 30, 1829Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
3 years
daughter
Wytske Durks Van Der Bijl
Birth: January 7, 1831 46 35Oudwoude, Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
Death: January 30, 1896Dantumadeel, Friesland, Netherlands
-10 years
son
Geert Durks Van Der Bijl
Birth: 1820 35 24Oudwoude, Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
Death: March 20, 1860Driesum, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
22 months
daughter
Baukje Durks Van Der Bijl
Birth: October 23, 1821 37 25Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: July 3, 1862Burum, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
-4 years
daughter
Grietje Dirks Van Der Bijl
Birth: October 17, 1817 33 21Kollum, Kollumerland En Nieuw Kruisland, Friesland, Netherlands
Death: March 14, 1883Dongeradeel, Friesland, Netherlands
16 years
son
Jacob Durks Van Der Bijl
Birth: January 15, 1834 49 38Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: October 17, 1861Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
4 years
son
Albert Durks Van Der Bijl
Birth: February 22, 1838 53 42Oudwoude, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands
Death: April 6, 1860Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Netherlands

Marriage

Huwelijksakte Kollumerland (Mairie Oudwoude), akte nr. 12 - In het jaar 1815, den 21 der maand September des namiddags ten 2 uren, zijn voor ons gecompareerd: Dirk Meinderts van der Bijl, 31 jaren, boerenknecht, geboren te Ausbuurt en woonachtig te Oudwoude, zoon van wijlen Meindert Jakobs in leven koemelker te Ausbuurt en aldaar overleden in de maand july des Jaars 1795 blijkens acte van bekendheid den 29 Augustus dezes Jaar door den Heer Vrederegter opgemaakt en van deszelfe nagelaten weduwe Grietje Dirks thans hertrouwd aan Ebbele Ebbeles de Jong, koemelker te Ausbuurt hierbij tegenwoordig en deszelfe toestemming geevende, en Yttje Geerts van der Zweep, oud 19 jaren, boerendienstmeid geboren en woonachtig te Kollumerzwaag Dr. v. wijlen Geert Jakobs van der Zweep overleden en van deszelfe nagelaten weduwe Baukjen Jakobs, Koopvrouw te Kollumerzwaag blijkens acte van bekendheid den 29 Augustus dezes Jaars door den Heer Vrederegter opgemaakt en door den voorzitter der Regtbank ter eerster instantie Zitting houdende te Leeuwarden bekragtigd, Zijnde door hare gemelde moeder geadsisteerd. Getuigen: Bokke Taekes Visser, 42 jaren, landbouwer. Gouke Dirks Zijlstra, 29 jaren, schoenmaker. Iebele Lubberts Vaatstra, 33 jaren, kuiper. Kornelis Dreves de Vries, 31 jaren, smid. Zijnde de drie eerst gemelde woonagtig in deze gemeente en de laatste in de gemeente Buitenpost. Verklarende de tweede Contractant niet te kunnen schrijven.

Bijlagen: Acte van Bekendheid: In den jare 1815 gecompareerd: 1. Freerk Tietes Bosgra, winkelier, oud 55 -. 2. Gauke Durks Zijlstra, schoenmaker, oud 33, beide woonagtig in de Gemeente Oudwoude. 3. Melle Foppes Smedes, Mr. Grofsmid woonagtig in de Gemeente van Buitenpost, oud 38 jaren en 4. Klaas Lykeles Tuinstra, arbeider woonagtig in de Gemeente Collum, oud 30 jaren. Dewelke verklaarden wel gekend te hebben den persoon van Meindert Jacobs, in leven slagter woonagtig te Lutjewoude in den Gemeente Burum en wel te weeten dat dezelve aldaar overleden was in de maand July des jaars 1795, zonder den juiste dag nog datum te kunnen bepalen, geevende tot redenen van wetenschap, namenlijk de drie eerste comparanten dat zij ten tijden van het overlijden van Meindert Jacobs in zijne buurt woonagtig waren en bij zijn leven zeer speciaal met hem verkeerden, en de laatstgemelde, dat de overledene deszelfs oom was (noot: zijn moeder Tyttje Jacobs was een zuster van Meindert Jacobs). Verklaarde wijders dat Durk Meinderts van der Bey een zoon is van de overledene en van zijnen nagebleven weduwe Grietje Dirks, boerinne, woonagtig in de Gemeente Oudwoude.

Extract overlijdensregister: In het jaar 1815, den 31sten der maand Januari gecompareerd Gosse Rinzes van der Kooy en Tjeerd Ernstes Veenstra, gebuuren van den overledene, welke verklaard hebben dat Geert Jacobs van der Zweep, oud 62 jaren, arbeider te Kollumerzwaag en geboren te Westergeest, gehuwd aan Baukjen Jacobs en zoon van Jacob Geerts en Grytje Alberts, in leeven arbeiders te Westende, opden 27sten der maand Januarij des namiddags ten 6 uren, in het huis nr. 8 te Kollumerzwaag is overleden. tra, schoenmaker, oud 37-, Gettje Jans, huisvrouw van Douwe Lieuwes Feenstra, arbeidster, oud 39 - en Sjouwkjen Fokkes, huisvrouw van Marten Joukes Boonstra, boerinne, oud 54 jaren, zijnde allen woonagtig in de Gemeente van Oudwoude, dewelke verklaarden wel te kennen Itjen Geerts van der Zweep en zeer wel te weten dat dezelve geboren is uyt Geert Jacobs van der Zweep, overleden en deszelfs nagelaten weduwe Bauwkjen Jacobs, koopvrouw, thans woonagtig in de Gemeente Oudwoude op een donderdag in de maand January des jaars 1796 in laatstgemelden Gemeente. Verklarende wijders dat dezelve door verzuiming van gemelde haren ouders niet gedoopt zijnde, uyt dien hoofde geen doop of geboorte attest volgens den anders gebruikelijke weg kan produceren. Geevende tot redenen van wetenschap, namenlijk de zes eerstgemelden comparanten, dat zij ten tijden der geboorte van Itjen Geerts van der Zweep in de buurt van haar ouders woonagtig en zeer gemeenzaam met dezelve bekendt zijnde, dadelijk van die geboorte hebben kennisse bekomen en den laatstgemelde dat zij daarbij in persoon heeft geassisteerd.

Attest van onvermogen: Getuigen Hendrik Bartels Lofma en Sieger Euwes Hooghiem, woonagtig in de Gemeente van Oudwoude verklaren zeer wel te kennen Dirk Meinderts van der Bijl en Yttje Geerts van der Zweep, van beroep dienstbode en in deze Gemeente oudwoude woonagtig, geen kapitaal bezitten en geen andere inkomsten hebben dan het geringe loon door hunlieden verdiend.

Beroep

Dienstmaagd, woonachtig in de gemeente Oudwoude

Beroep

Zonder beroep, wonende te Driesum

Notes

Overlijdensakte Dantumadeel, 1860, blad nr. 17 - Ytje Geerts van der Cwiep, overleden 27 maart 1860, 64 jaar, geboren te Kollumerzwaag, zonder beroep, wonende te Driesum, gehuwd met Dirk Meinderts van der Bijl, dagloner aldaar, dr. v. Geert van der Cwiep, overleden, zijnde de namen en voornamen harer moeder den aangevers onbekend. Overleden te Driesum des voormiddags ten zes ure. Aangevers: Johannes Reins van der Velde, 36 jaar, veldwachter, wonende te Driesum en Herman Sliep, 23 jaar, klerk, wonende te Rinsumageest, goede bekenden, geen aanverwanten der overledene.