Genealogisch onderzoek Faber

P29_342_456.jpg

Sipke FaberAge: 65 years19281993

Name
Sipke Faber
Type
birth name
Given names
Sipke
Surname
Faber
Also known as
Sip
Birth April 29, 1928 44 36
Address: Doarpsstrjitte 39 9134 NL Lioessens
Death of a paternal grandfatherJacob Sipkes Faber
August 30, 1929 (Age 16 months)
Residence
Address: Verhuist naar Siniastrjitte 17 Lioessens
Foto
Met broer Jaap op de fiets
about 1931 (Age 2 years)
Address: Doarpsstrjitte 39 9134 NL Lioessens
Foto
Foto
about 1933 (Age 4 years)
Address: Doarpsstrjitte 39 9134 NL Lioessens
Foto
Sip Faber en Jacob Dijkstra
about 1933 (Age 4 years)
Address: Dorpstraat 39 9134NL Lioessens

School 1937 (Age 8 years)
Address: Siniastrjitte 13 9134NX Lioessens
Note: groepsfoto Chr. School te Lioessens met Sip Faber
School
Chr. School te Lioessens 1938
1938 (Age 9 years)
Address: Siniastrjitte 13 9134NX Lioessens
Note: Sip ging naar de Chr. School te Lioessens
School
Sip Faber op school 1940
1940 (Age 11 years)
Address: Siniastrjitte 13 9134NX Lioessens
Krijgsdienst
Sip Faber is in militaire dienst geweest
1949 (Age 20 years)
Address: Cheribon Java Indonesia
Note:

Sip Faber is in militaire dienst geweest

Opgericht: 01-07-1948 te 's-Hertogenbosch

Onderdeel van: 41ste Zelfstandige Infanterie Brigade (in Indië F-Brigade genoemd)

Vertrek Indië: 04-08-1948 a/b "Sibajak"

Aankomst Indië: 04-09-1948 Cheribon

Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java

Ingedeeld bij: F-Brigade

Actiegebied(en): Ardjawinangoen, Nw Tersana, Paliman, Leuweunggadjah, Sindanglaoet, Linggadjati

Commandant: Lt.Kol A.S. van Cleeff 01-07-1948/18-06-1950

Gerepatrieerd: 25-05-1950 a/b "General Greely" 18-06-1950 aankomst Rotterdam

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '48-1. Na aankomst te Cheribon werd het bataljon gelegerd te Madjalengka waar het gedurende zes weken een voortgezette tropenopleiding volgde bij de 2e Infanterie Brigade van de "7 December Divisie. De 2e cie werd na aankomst onttrokken aan het bataljon en toegevoegd aan het BaCo.Batavia en ingezet voor wachtdiensten. Op 15 december kreeg het bataljon het regentschap Cheribon als bataljonsvak toegewezen met o.a. posten te Ardjawinangoen, Paliman, Karangsoewoeng, Nieuw Tersana en Leuweunggadjah.

Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam het bataljon niet actief deel. Wel werd de patrouillegang opgevoerd om te voorkomen dat vluchtende TNI onderdelen zich in het gebied zouden kunnen verschuilen. Eind januari, begin februari 1949 ontbrandde er in het gebied van het bataljon een hevige strijd tussen de TNI en aanhangers van de Darul Islam (islamitische organisatie). Maar ook de guerillastrijd tegen de Nederlanders nam in hevigheid toe. De posten van het bataljon en de konvooiwegen stonden voortdurend bloot aan beschietingen en uitgezonden patrouilles moesten op hun hoede zijn voor hinderlagen. Begin april was de situatie zo verslechterd dat de 3e cie samen met een cie van 3-9 RI de konvooiweg Koeningan Tjiledoeg moest vrijmaken (actie "Havik"). Eind april volgde de brigadeactie "Zilvermeeuw". Bij deze actie werd door het bataljon de kampong Mandala gezuiverd. Op 22 juni werd 3-9 RI in de sector Koeningan afgelost door een compagnie mariniers, M-Inco. Deze marinierscompagnie kwam onder tactisch bevel van cdt. 401 BI en had posten te Koeningan, Loerahgoeng, Tjilimoes en Linggadjati.

Na een korte periode van rust laaide de strijd in juni en juli weer op. Op 25 juli werd er een grote actie ten zuiden van Babakan gevoerd waar bijna het gehele bataljon aan deelnam. Op 1 augustus werd de 1e cie van Paliman verplaatst naar Linggadjati. Tevens werd vanaf 1 augustus het bataljon aangesteld als brigadereserve. Na het 'Cease fire', op 15 augustus, keerde de rust in het bataljonsvak weer grotendeels terug. Alleen de Darul Islam bleef ondanks de wapenstilstand actief en bleef de posten en patrouilles van het bataljon beschieten. Na de wapenstilstand was het bataljon o.a. gelegerd te Linggadjati, Sindanglaoet, Leuweunggadjah, Panawoean, Nw. Tersana en Koeningan (M-Inco). Op 20 augustus verliet M-Inco het gebied en werd overgebracht naar Soerabaja. Na de soevereiniteitsoverdracht, op 29 december 1949, werden alle kleine buitenposten opgeheven en werd het bataljon teruggetrokken op Cheribon, Soetawangi, Nw Tersana en Sindanglaoet. Hier verbleef het bataljon tot aan de repatriëring.

Shared note:

Sip Faber is uitgezonden naar Indonesie van 1948-1949 ivm de politionele acties tegen de opstand in Nederlands-indië (Indonesië). De acties werden uitgevoerd om de oproer die daar was uitgebroken de kop in te drukken. Nederland voerde toen de zogenaamde "Politionele acties" uit. Hiermee werd voor de rest van de wereld verbloemd dat het eigenlijk een militaire ingrijpen was.

Sip diende bij het 6 Bataljon Regiment Stoottroepen (6RS) onderdeel van het 401e bataljon infanterie. In het regiment stoottroepen zat Sip in de 4e compagnie het 3e peleton gestationeerd op TTC West Java onderdeel van de 41ste Zelfstandige Infanterie Brigade aldaar genoemd de "F brigade". Legerno: 280429033.

Wat Sip hier allemaal heeft meegemaakt is niet bekend, hij wou er liever niet over praten. Toen Indonesië in 1949 onafhankelijk werd kon Sip naar huis. Na repatriëring kwam hij in 1950 weer terug in Nederland. Na aankomst heeft hij eerst een tijdje bij zijn oudste zus Trijn gelogeerd in Ede om tot rust te komen van zijn uitzending naar Netherlandss Indië.

meer informatie: http://www.indie-1945-1950.nl/web/401bi.htmFoto
Foto Sip Faber en Aukje Kamstra tijdens een trouwerij
June 10, 1952 (Age 24 years)

Note: Foto Sip Faber en Aukje Kamstra tijdens een trouwerij van iemand anders
Death of a maternal grandfatherJan de Graaf
April 9, 1954 (Age 25 years)
Death of a wifeAukje Kamstra
August 31, 1971 (Age 43 years)

Cause: Longkanker
Death of a motherEelkje de Graaf
February 6, 1972 (Age 43 years)
Death of a fatherAndries Jacobs Faber
February 25, 1975 (Age 46 years)
Vereniging 1980 (Age 51 years)
Note: Sip Was jaren lid van de Oranje vereniging te Lioessens
Beroep
Beroep
1989 (Age 60 years)
Address: Doarpsstrjitte 39 9134 NL Lioessens
Note: Installateur
Biografie
Biografie
yes

Shared note:

Sip werd geboren toen zijn vader 45 was, zijn oudste broer Jaap was toen al 12. Zijn broer Jaap heeft hem vaak onder zijn hoede genomen en heeft hem veel geleerd. De broers Jaap en Sip namen later het bedrijf "Firma A.J. Faber & Zn" van hun vader over. Sip heeft de tweedewereld oorlog als kind meegemaakt maar heeft niet veel mee gekregen van de verzets activiteiten van zijn broer Jaap. Na de 2e wereldoorlog moest Sip in dienst, hij werd in 1948 uitgezonden naar het toenmalige "Nederlands Indië".

In 1952 trouwde Sip met Aukje Kamstra.

De gebroeders Jaap en Sip Faber lieten het bedrijf van hun vader stevig groeien, ze deden goede zaken met de opkomst van de TV.

Sip ging met zijn vrouw Aukje wonen aan de Dyksterwei te Lioessens ze kregen 3 kinderen, Andries, Sjerk en Anneke. In ongeveer 1969-1970 verhuisden ze naar de Moarsterwei 10 te Lioessens. Op een te jonge leeftijd van 45 jaar kwam Aukje in 1971 al te overlijden aan longkanker. In 1972 vond Sip weer een nieuwe vrouw in Anny Minnema. In 1973 werd hun zoon Jaap-Sip geboren.

In 1989 heeft Sip het familie bedrijf overgedragen aan zijn zoons Andries en Sjerk. Als kado kreeg hij een reis naar Indonesie waar hij altijd al zo graag een keer naar terug wou.

In 1991 werd bij Sip longkanker geconstateerd waar hij in 1993 aan is overleden.

Number of children
4
yes

Death December 23, 1993 (Age 65 years) Age: 65
Address: Moarsterwei 10 9134 PD Lioessens
Cause of death: Longkanker
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
December 24, 1993 (1 day after death)
Address: Moarsterwei 10 9134 PD Lioessens
Note: Overlijdensadvertentie
Burial December 28, 1993 (5 days after death)
Address: Doarpsstrjitte 50 9134NP Lioessens
Cemetery: Begraafplaats Ned Hervormde kerk Lioessens
Family with parents - View this family
father
P39_800_1067.jpgAndries Jacobs Faber
Birth: July 3, 1883 32 26Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: February 25, 1975Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
mother
Marriage: May 30, 1912Metslawier, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
12 years
elder sister
4 years
himself
P29_342_456.jpgSipke Faber
Birth: April 29, 1928 44 36Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: December 23, 1993Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
-6 years
elder sister
P28_352_470.jpgMaaike Faber
Birth: March 13, 1922 38 30Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: December 4, 2002Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
-7 years
elder brother
P34_338_451.jpgJaap Faber
Birth: May 24, 1915 31 24Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: July 21, 1996Metslawier, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
17 months
elder brother
P37_288_385.jpgJan Faber
Birth: October 25, 1916 33 25Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: October 7, 2001Ancaster, Ontario, Canada
Family with Aukje Kamstra - View this family
himself
P29_342_456.jpgSipke Faber
Birth: April 29, 1928 44 36Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: December 23, 1993Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
wife
daughter
Private
son
Private
son
Private
Family with Private - View this family
himself
P29_342_456.jpgSipke Faber
Birth: April 29, 1928 44 36Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Death: December 23, 1993Lioessens, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
wife
Private
son
Private
Private + Private - View this family
wife’s husband
Private
wife
Private
Private + Private - View this family
wife’s husband
Private
wife
Private

School

groepsfoto Chr. School te Lioessens met Sip Faber

School

Sip ging naar de Chr. School te Lioessens

Krijgsdienst

Sip Faber is in militaire dienst geweest

Opgericht: 01-07-1948 te 's-Hertogenbosch

Onderdeel van: 41ste Zelfstandige Infanterie Brigade (in Indië F-Brigade genoemd)

Vertrek Indië: 04-08-1948 a/b "Sibajak"

Aankomst Indië: 04-09-1948 Cheribon

Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java

Ingedeeld bij: F-Brigade

Actiegebied(en): Ardjawinangoen, Nw Tersana, Paliman, Leuweunggadjah, Sindanglaoet, Linggadjati

Commandant: Lt.Kol A.S. van Cleeff 01-07-1948/18-06-1950

Gerepatrieerd: 25-05-1950 a/b "General Greely" 18-06-1950 aankomst Rotterdam

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '48-1. Na aankomst te Cheribon werd het bataljon gelegerd te Madjalengka waar het gedurende zes weken een voortgezette tropenopleiding volgde bij de 2e Infanterie Brigade van de "7 December Divisie. De 2e cie werd na aankomst onttrokken aan het bataljon en toegevoegd aan het BaCo.Batavia en ingezet voor wachtdiensten. Op 15 december kreeg het bataljon het regentschap Cheribon als bataljonsvak toegewezen met o.a. posten te Ardjawinangoen, Paliman, Karangsoewoeng, Nieuw Tersana en Leuweunggadjah.

Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam het bataljon niet actief deel. Wel werd de patrouillegang opgevoerd om te voorkomen dat vluchtende TNI onderdelen zich in het gebied zouden kunnen verschuilen. Eind januari, begin februari 1949 ontbrandde er in het gebied van het bataljon een hevige strijd tussen de TNI en aanhangers van de Darul Islam (islamitische organisatie). Maar ook de guerillastrijd tegen de Nederlanders nam in hevigheid toe. De posten van het bataljon en de konvooiwegen stonden voortdurend bloot aan beschietingen en uitgezonden patrouilles moesten op hun hoede zijn voor hinderlagen. Begin april was de situatie zo verslechterd dat de 3e cie samen met een cie van 3-9 RI de konvooiweg Koeningan Tjiledoeg moest vrijmaken (actie "Havik"). Eind april volgde de brigadeactie "Zilvermeeuw". Bij deze actie werd door het bataljon de kampong Mandala gezuiverd. Op 22 juni werd 3-9 RI in de sector Koeningan afgelost door een compagnie mariniers, M-Inco. Deze marinierscompagnie kwam onder tactisch bevel van cdt. 401 BI en had posten te Koeningan, Loerahgoeng, Tjilimoes en Linggadjati.

Na een korte periode van rust laaide de strijd in juni en juli weer op. Op 25 juli werd er een grote actie ten zuiden van Babakan gevoerd waar bijna het gehele bataljon aan deelnam. Op 1 augustus werd de 1e cie van Paliman verplaatst naar Linggadjati. Tevens werd vanaf 1 augustus het bataljon aangesteld als brigadereserve. Na het 'Cease fire', op 15 augustus, keerde de rust in het bataljonsvak weer grotendeels terug. Alleen de Darul Islam bleef ondanks de wapenstilstand actief en bleef de posten en patrouilles van het bataljon beschieten. Na de wapenstilstand was het bataljon o.a. gelegerd te Linggadjati, Sindanglaoet, Leuweunggadjah, Panawoean, Nw. Tersana en Koeningan (M-Inco). Op 20 augustus verliet M-Inco het gebied en werd overgebracht naar Soerabaja. Na de soevereiniteitsoverdracht, op 29 december 1949, werden alle kleine buitenposten opgeheven en werd het bataljon teruggetrokken op Cheribon, Soetawangi, Nw Tersana en Sindanglaoet. Hier verbleef het bataljon tot aan de repatriëring.

Foto

Foto Sip Faber en Aukje Kamstra tijdens een trouwerij van iemand anders

Vereniging

Sip Was jaren lid van de Oranje vereniging te Lioessens

Beroep

Installateur

Overlijdensadvertentie

Overlijdensadvertentie

Biografie

Sip werd geboren toen zijn vader 45 was, zijn oudste broer Jaap was toen al 12. Zijn broer Jaap heeft hem vaak onder zijn hoede genomen en heeft hem veel geleerd. De broers Jaap en Sip namen later het bedrijf "Firma A.J. Faber & Zn" van hun vader over. Sip heeft de tweedewereld oorlog als kind meegemaakt maar heeft niet veel mee gekregen van de verzets activiteiten van zijn broer Jaap. Na de 2e wereldoorlog moest Sip in dienst, hij werd in 1948 uitgezonden naar het toenmalige "Nederlands Indië".

In 1952 trouwde Sip met Aukje Kamstra.

De gebroeders Jaap en Sip Faber lieten het bedrijf van hun vader stevig groeien, ze deden goede zaken met de opkomst van de TV.

Sip ging met zijn vrouw Aukje wonen aan de Dyksterwei te Lioessens ze kregen 3 kinderen, Andries, Sjerk en Anneke. In ongeveer 1969-1970 verhuisden ze naar de Moarsterwei 10 te Lioessens. Op een te jonge leeftijd van 45 jaar kwam Aukje in 1971 al te overlijden aan longkanker. In 1972 vond Sip weer een nieuwe vrouw in Anny Minnema. In 1973 werd hun zoon Jaap-Sip geboren.

In 1989 heeft Sip het familie bedrijf overgedragen aan zijn zoons Andries en Sjerk. Als kado kreeg hij een reis naar Indonesie waar hij altijd al zo graag een keer naar terug wou.

In 1991 werd bij Sip longkanker geconstateerd waar hij in 1993 aan is overleden.

Birthgeboorte Sipke Andries Fabergeboorte Sipke Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 242 × 167 pixels
File size: 9 KB
FotoJaap Faber met kleine SipkeJaap Faber met kleine Sipke
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 684 pixels
File size: 121 KB
Type: Photo
FotoSip Faber en Jacob DijkstraSip Faber en Jacob Dijkstra
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,399 × 1,968 pixels
File size: 526 KB
FotoSip Faber en Jacob DijkstraSip Faber en Jacob Dijkstra
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,399 × 1,968 pixels
File size: 526 KB
FotoFamilie Andries Faber voor deuren van de werkplaats in dorpstraat Lioessens ongeveer 1930Familie Andries Faber voor deuren van de werkplaats in dorpstraat Lioessens ongeveer 1930
Format: image/jpeg
Image dimensions: 396 × 568 pixels
File size: 38 KB
School1937 Chr School Lioessens oa Sip Faber1937 Chr School Lioessens oa Sip Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 782 × 713 pixels
File size: 93 KB
SchoolSip Faber 1938Sip Faber 1938
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 685 pixels
File size: 42 KB
SchoolSip Faber op school 1940Sip Faber op school 1940
Format: image/jpeg
Image dimensions: 709 × 432 pixels
File size: 97 KB
Type: Photo
KrijgsdienstSip Faber op IndonesiëSip Faber op Indonesië
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,224 × 1,872 pixels
File size: 327 KB
KrijgsdienstSip Faber in dienstSip Faber in dienst
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 750 pixels
File size: 110 KB
Type: Photo
KrijgsdienstFamilie foto voor uitzending Sip naar IndonesieFamilie foto voor uitzending Sip naar Indonesie
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,048 × 1,536 pixels
File size: 1,027 KB
Type: Photo
OverlijdensadvertentieOverlijdensadvertentie Sipke Andries FaberOverlijdensadvertentie Sipke Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 447 × 676 pixels
File size: 88 KB
Type: Photo
BurialGrafsteen Sipke Andries FaberGrafsteen Sipke Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 586 × 440 pixels
File size: 82 KB
Media objectP29_342_456.jpg
P29_342_456.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 342 × 456 pixels
File size: 23 KB
Highlighted image: yes
Media objectSip Faber in dienstSip Faber in dienst
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 750 pixels
File size: 110 KB
Type: Photo
Media objectP8_630_931.jpg
P8_630_931.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 630 × 931 pixels
File size: 105 KB
Media objectSip Faber op school 1940Sip Faber op school 1940
Format: image/jpeg
Image dimensions: 709 × 432 pixels
File size: 97 KB
Type: Photo
Media objectGeboorte bericht Sip Andries FaberGeboorte bericht Sip Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 272 × 138 pixels
File size: 14 KB
Media objectSip FaberSip Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 146 × 196 pixels
File size: 6 KB
Media objectSip Faber 1938Sip Faber 1938
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 685 pixels
File size: 42 KB
Media objectSip FaberSip Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 178 × 239 pixels
File size: 13 KB
Media objectFamilie foto voor uitzending Sip naar IndonesieFamilie foto voor uitzending Sip naar Indonesie
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,048 × 1,536 pixels
File size: 1,027 KB
Type: Photo
Media objectJaap Faber met kleine SipkeJaap Faber met kleine Sipke
Format: image/jpeg
Image dimensions: 472 × 684 pixels
File size: 121 KB
Type: Photo
Media objectP197P197
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,024 × 768 pixels
File size: 114 KB
Media objectFamilie Andries Faber voor deuren van de werkplaats in dorpstraat Lioessens ongeveer 1930Familie Andries Faber voor deuren van de werkplaats in dorpstraat Lioessens ongeveer 1930
Format: image/jpeg
Image dimensions: 396 × 568 pixels
File size: 38 KB
Media object1951 29 Ljussemers thuis uit Indonesie1951 29 Ljussemers thuis uit Indonesie
Format: image/jpeg
Image dimensions: 565 × 343 pixels
File size: 36 KB
Media object1950 Sip Faber Terug uit Indonesie1950 Sip Faber Terug uit Indonesie
Format: image/jpeg
Image dimensions: 768 × 1,024 pixels
File size: 107 KB
Media object1937 Chr School Lioessens oa Sip Faber1937 Chr School Lioessens oa Sip Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 782 × 713 pixels
File size: 93 KB
Media objectgeboorte Sipke Andries Fabergeboorte Sipke Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 242 × 167 pixels
File size: 9 KB
Media objectSip Faber en Jacob DijkstraSip Faber en Jacob Dijkstra
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,399 × 1,968 pixels
File size: 526 KB
Media objectOverlijdensadvertentie Sipke Andries FaberOverlijdensadvertentie Sipke Andries Faber
Format: image/jpeg
Image dimensions: 447 × 676 pixels
File size: 88 KB
Type: Photo