Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Trijntje Johannes Van Der Werf


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Trijntje Johannes Van Der Werf, Johannes Hendriks Van Der Werf, Rinske Luitjens Beiboer, Luitjen Lulofs Beiboer, Trijntje Aukes Klaver, Auke Pijters, Antien Fockes.