Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Jan de Graaf


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan de Graaf, Klaas Jans de Graaf, Botje Tjipkes Muller, Jan Gelts de Graaf, Renske Jans Palma, Tjipke Alberts Muller, Eelkje Bottes de Vries, Gelt Klazes (De Graaf), Grietje Tjeerds, Jan Siebes Palma, Ymkje Gerrits Appelhof.