Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Pietje Zuidema


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Pietje Zuidema, Berend Jans Zuidema, Trijntje Lieuwes Douma, Jan Berends Zuidema, Aafke Jans Van Der Velde, Lieuwe Jans Douma, Froukje Willems Jaarsma, Berend Jans Zuidema, Jantje Dirks Dorenbos, Jan Johannes Van Der Velde, Eelkje Gosses.