Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Baukje Brants Dijkstra


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Baukje Brants Dijkstra, Brant Hanzes Dijkstra, Sieuke Jans De Jong, Jan Nuttes De Jong, Nutte Andries, Antje Jacobs Van Der Wagen.