Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Douwe Luitjens De Vries


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Douwe Luitjens De Vries, Luitjen Hennes De Vries, Froukje Johannes Slagter, Hinne Hayes De Vries, Froukje Jacobs Van Der Bijl, Jacob Meinderts Van Der Bijl, Froukjen Luitjens Beiboer.