Genealogisch onderzoek Faber

Pedigree map of Geert Annes Klaver


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Geert Annes Klaver, Anne Luitjens, Fokjen Aukes Klaver, Auke Pijters, Antien Fockes, Pijter Heines, Trijntje Gerbens, Focke Wibbes, Trijntje Sierks.