Genealogisch onderzoek Faber

  • Use compact layout

Interactive tree of Gryttje Johannes Van Der Werf

Willem Eeuwes Rispens 1824
Wytske Tjeerds Van Der Zwaag 18291874
Johannes Eeuwes Rispens 18261826
Gryttje Johannes Van Der Werf 18021826
Eeuwe Willems Rispens 18021833
Johannes Hendriks Van Der Werf 17681856
Rinske Luitjens Beiboer 17691810
Luitjen Lulofs Beiboer 17431834
Trijntje Aukes Klaver 17471825
Auke Pijters 1718
Antien Fockes 1725
Pijter Heines 16741735
Trijntje Gerbens 16851718
Fookeltje Jelles 1728
Focke Wibbes 1690
Trijntje Sierks 1695