Genealogisch onderzoek Faber

  • Use compact layout

Interactive tree of Pieter Aukes Zuidema

Antje Aukes Zuidema 18751956
Jitske Aukes Zuidema 1870
Grietje Aukes Zuidema 18671937
Egbert Jacobs Hoekstra 1865
Auke Pieters Zuidema 18351924
Sytske Jetzes Komrij 18371916
Antje Pieters Zuidema 1840
Gosse Pieters Zuidema 18421922
Pieter Aukes Zuidema 18071901
Grietje Willems De Boer 18061894
Auke Pieters Suidema 17781827
Antje Berends De Vries 17791837
Pieter Aukes 17421795
Nieske Gerrits Noordman 17661850
Hinke Luitjens 17431776
Maaike Simens 17581790
Auke Pijters 1718
Antien Fockes 1725
Pijter Heines 16741735
Trijntje Gerbens 16851718
Fookeltje Jelles 1728
Focke Wibbes 1690
Trijntje Sierks 1695
Gerryt Waatzes 17331807
Baukjen Pytters 17441815
Waatse Halbes 17001774
Nieske Gerrits Posthumus 1706
Pytter Hendriks
Aukje Berends
Luitjen Botes 17221794
Antje Sjoerds 1798
Bote Luitjens 16841725
Hinke Taekes 16941741