Genealogisch onderzoek Faber

  • Use compact layout

Interactive tree of Berend Aukes Zuidema

Antje Berends Zuidema 18381882
Jacob Johannes Velda 18351917
Maaike Berends Zuidema 18481915
Pier Jans Veenstra 18481908
Jan Berends Zuidema 18561908
Grietje Alberts Postma 18621908
Berend Aukes Zuidema 18171897
Sijtske Thijs Kuitert 18161887
Auke Pieters Suidema 17781827
Antje Berends De Vries 17791837
Pieter Aukes 17421795
Nieske Gerrits Noordman 17661850
Hinke Luitjens 17431776
Maaike Simens 17581790
Auke Pijters 1718
Antien Fockes 1725
Pijter Heines 16741735
Trijntje Gerbens 16851718
Fookeltje Jelles 1728
Focke Wibbes 1690
Trijntje Sierks 1695
Gerryt Waatzes 17331807
Baukjen Pytters 17441815
Waatse Halbes 17001774
Nieske Gerrits Posthumus 1706
Pytter Hendriks
Aukje Berends
Luitjen Botes 17221794
Antje Sjoerds 1798
Bote Luitjens 16841725
Hinke Taekes 16941741