Genealogisch onderzoek Faber

  • Use compact layout

Interactive tree of Bote Pieters Sudema

Hinke Botes Zuidema 18151896
Anne Wesselius Gansevoort 18201882
Hendrik Botes Zuidema 18081826
Pieter Botes Zuidema 17991848
Antje Tjallings Buursma 1796
Bote Luitjens Zuidema 1829
Luitzen Botes Zuidema 17921844
Rixtje Sieses De Wolde 17971878
Gerryt Botes Zuidema 17961867
Jantje Hendriks Hulst 18031875
Hylke Botes 17991802
Baukjen Botes Zuidema 18111885
Jelte Minnes Radsma 18051890
Bote Fokkes Zuidema 1831
Fokke Botes Zuidema 18051831
Grietje Jakobs De Vries 18041844
Kuniera Hylkes Zuidema 18391841
Aukje Hielkes Zuidema 18351916
Reitze Dijkstra 18271889
Mindert Tabes Zuidema 1867
Aukje Tabes Zuidema 1875
Libbe Rozendal 1869
Fokje Tabes Zuidema 18671946
Hinke Tabes Zuidema 18651909
Rudmer Syberens Van Der Veen 18611932
Tabe Hylkes Zuidema 18361913
Janke Meinderts Van Der Bijl 18421883
Baukje Hylkes Zuidema 18411921
Bokke Wybes Van Der Schaaf 18371903
Tabe Botes Zuidema 18831884
Hinke Botes Zuidema 18851967
Hielkje Zuidema 19282014
Jan Faber 19162001
Tabe Botes Zuidema 18911956
Antje Hansma 1888
Private
Hylke Botes Zuidema 18761931
Klaasje Klazes Horjus 1875
Bote Hylkes Zuidema 18451913
Hylkje Rienks Veenstra 18491913
Hylke Botes Zuidema 18021868
Henke Tabes Hoogerwerf 18041894
Bote Pieters Sudema 17671826
Aukje Gerrits De Vries 17701826
Pieter Aukes 17421795
Nieske Gerrits Noordman 17661850
Hinke Luitjens 17431776
Maaike Simens 17581790
Auke Pijters 1718
Antien Fockes 1725
Pijter Heines 16741735
Trijntje Gerbens 16851718
Fookeltje Jelles 1728
Focke Wibbes 1690
Trijntje Sierks 1695
Gerryt Waatzes 17331807
Baukjen Pytters 17441815
Waatse Halbes 17001774
Nieske Gerrits Posthumus 1706
Halbe Waatsens 1755
Aaltie Symens
Gerryt Jans Posthumus 1660
Jencke Hylckes 1670
Pytter Hendriks
Aukje Berends
Luitjen Botes 17221794
Antje Sjoerds 1798
Bote Luitjens 16841725
Hinke Taekes 16941741
Gerryt Waatzes 17331807
Baukjen Pytters 17441815
Waatse Halbes 17001774
Nieske Gerrits Posthumus 1706
Halbe Waatsens 1755
Aaltie Symens
Gerryt Jans Posthumus 1660
Jencke Hylckes 1670
Pytter Hendriks
Aukje Berends